WHAT IS FACEBOOK MARKETING?
Facebook Marketing คือ "การทำการตลาดผ่าน Facebook" โดยการใช้เครื่องมือที่ทาง Facebook สร้างขึ้น เพื่อเป็นช่องทางในการเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจกับกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากการตลาดในปัจจุบันต้องแข่งขันกับคู่แข่งที่มีเพิ่มมากขึ้น รวมถึงเทคโนโลยีต่างๆที่มีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว ช่องทางที่จะสามารถทำให้สินค้าเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้รอบด้าน นับเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญที่ทำให้กลุ่มเป้าหมายนั้นเกิดการรับรู้ และสนใจสินค้ามากขึ้น บวกกับแนวคิดการทำการตลาดที่เชื่อว่า มนุษย์เราจะเลือกเชื่อการแนะนำหรือบอกต่อสินค้าที่น่าสนใจจากเพื่อน มากกว่าคำโฆษณาชวนเชื่อจากสินค้าโดยตรง นั่นเป็นที่มาที่ก่อให้เกิด Facebook Marketing ขึ้น

ทำไมธุรกิจของคุณควรใช้ Facebook Marketing?


เพราะ คู่แข่งทางธุรกิจของคุณอาจกำลังใช้ Facebook Marketing อยู่ก็เป็นได้ ถ้าคุณไม่เตรียมพร้อมทุกช่องทางการติดต่อ ธุรกิจของคุณอาจจะตามหลังคู่แข่งในทันที

ถ้า คู่แข่งของคุณยังไม่ได้ใช้ Facebook Marketing มันจะเป็นโอกาสที่ดี ที่คุณจะทำคะแนนเหนือคู่แข่งของคุณอย่างก้าวกระโดด

กลุ่ม เป้าหมายที่ใช้ Facebook จะเข้ามาพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลกันอยู่ตลอดเวลา ซึ่งหลายคนใช้เวลาในการเข้า Facebook วันละหลายๆ ครั้ง หมายความว่า มีโอกาสที่ธุรกิจของคุณ จะกระจายออกไปถึงกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี

OUR SERVICES

Facebook Advertising
คลิก คอนเนค มีบริการรับโพสต์โฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fanpage) เพื่อเป็นช่องทางในการโฆษณาสินค้าและบริการต่างๆ ให้ชาวออนไลน์ได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง

Facebook Management
บริการรับบริหารจัดการเฟสบุ๊คแฟนเพจ (Facebok Fanpage) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเพจให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของเพจให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นผลให้เกิดความจงรักภักดีต่อแบรนด์ โดยเน้นเรื่องการดูแล content และสร้างกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจภายในเพจ เป็นต้น